17.04.2014

Mit'i Devlet içinde Devlet Haline Getirecek Olan Yasa Meclisten Geçti Cumhur Başkanının Onayını Alırsa Mit Bu Yeni Sınırsız Yetkileriyle Sade Vatandaşlara Ne Yapabilir?

MİT Yasa Teklifi'nde neler var?

Bu haber hepimizi ilgilendiriyor, izleyiniz...

Ajanslara düşen haber şöyle;
“TBMM'ye verilen MİT Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin teklifle, MİT Kanunu diğer tüm kanunlardan daha üstün olacak…

Teklife göre MİT akla gelebilecek her türlü bilgi, belge, veri, kayıt ve arşiv belgelerini istediği resmi veya özel tüm kurum ve kuruluşlardan alabilecek. Bir nevi, Yargı da MİT'e bağlanmış olacak(Vatan)”…


Ajansların MİT Yasa teklifi üzerine ilk yorumları şöyle;

“MİT akla gelebilecek her türlü bilgiyi toplayabilecek…
MİT akla gelen herkesi dinleyebilecek…
MİT yargı elinde bulunan tüm soruşturmaları izleyecek ve haberdar olacak…
MİT akla gelen herkes için sahte belge düzenleyebilecek, sahteliği ispatlanırsa eğer, o kişiler kendini kurtarabilecek…
MİT akla gelen devletin tüm kurum ve kuruluşlarındaki gizli bilgi ve belgeleri isteyebilecek ve depolayacak”…

Ve MİT isterse ve siz vermeseniz suç!
Ve MİT isterse ve siz verirseniz, suç değil!


İyi güzel de, hukuk devleti olması gereken ülkemizde, tüm kurum ve kuruluşlardan bilgi isteme yetkisi, bir tek savcı ve hakimlere verilmiş…
İşte Ceza Muhakemesi Kanunu;

“Madde 161 - (1) Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir; yukarıdaki Maddede yazılı sonuçlara varmak için bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir”.

Nasıl olacak şimdi bu?


Bu teklife göre bankalar, finans kuruluşları, tapu, vergi daireleri, özel şirketler, dernekler, sendikalar hatta siyasi partiler bile MİT'in istediği bilgi ve belgeyi hemen vermek zorunda olacakmış…

Teklif yasalaştığında bütün vatandaşların bankalardaki hesaplarındaki hareketler, sağlık bilgileri, tapu dairelerindeki kayıtları, hangi otelde kaldığı, nerelere gittiği gibi bilgilere MİT kolayca ulaşabilecek. Böylece MİT siyasetçiler, milletvekilleri, gazeteciler, polisler, askerler, bürokratlarla birlikte tüm vatandaşların bütün kişisel bilgilerine ulaşabilecekmiş…

Nasıl olacak şimdi bu?
Mevcut Ceza Muhakemesi Kanunu bu yetkiyi yargıya vermiş; hakim ve savcılara…
Bu durumda AKP Hükümeti bize diyor ki; “şimdi ben aynı yetkileri MİT’e de verdim”…

Yani?
Yani MİT’e yargı yetkisi veriliyor…
Yani MİT tüm bu bilgilere yargı yetkisi kullanarak ulaşabilecekmiş…

Bağımsız yargı konusu bir yana, MİT Başbakan’a bağlı…
Görüyoruz işte Başbakan her gün MİT Müsteşarı ile görüşüyor…

Yani?
Yani MİT yargı yetkisiyle topladığı bilgileri, özel bilgileri Başbakan ve ekibine verirse…
Siyaset adamları, iş adamları, yargı adamları, ekonomi adamları, kimsenin güvenliği yok, ticaretin de özeli artık kalmayacak…
Kişisel verilerin gizliliği bir yana, Başbakan da tüm bu bilgilere ulaşabilecek…

Yani?
Siyasi ve şahsi rantlara açık bir konu…

Devam edelim…
Ajanslara düşen haberler diyor ki;
“Teklifle hiçbir kurum MİT'ten bilgi belge saklayamayacak. Buna yeni internet yasası ile kurulan Erişim Sağlayıcılar Birliği ve TİB de dahil. Buna göre MİT, herkesin hangi siteye girdiği, ne kadar kaldığı, kimlerle iletişime geçtiği gibi bilgileri içeren internet trafik bilgilerini de Birlik’ten alabilecekmiş…

Ayrıca GSM şirketlerinin yasa gereği 5 yıl tutmak zorunda olduğu kimin kimi aradığı, ne kadar süreyle konuştuğu, kime mesaj çektiği gibi detay kayıtları da kolaylıkla MİT tarafından elde edilecekmiş...

Sadece bunlar değil…
Teklifle MİT, devlete karşı işlenen suçlar ile darbe, darbe teşebbüsü, örgüt üyeliği gibi suçların yanı sıra casusluk suçlarından yürütülen tüm soruşturma ve davalardaki bilgi ve belgelerin örneğini alabilecekmiş…

Yasada MİT'in ulaşabileceği bilgi-belge konusunda herhangi bir istisna yer almadığı için devletin diğer istihbarat kurumları ile askerin gizli bilgi-belgelerine de MİT ulaşabilecek. Bugüne kadar ancak mahkeme kararıyla arama yapılabilen kozmik odalar da böylece MİT'e açılacakmış...

Nasıl olacak şimdi bu?
Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre soruşturmalar gizlidir.
Gizliliğin ihlali suçtur…

Yani?
MİT devletleşiyor…
Devletin kurumlarındaki tüm gizli bilgi ve belgelere ulaşma imkanı verildiği için, MİT devlet içinde devlet oluyor…

Ve MİT emirlere uymayanlara hapis…
MİT'in istediği bilgi ve belgeleri vermeyen kişilere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis verilecek. Hiçbir kurum ve kuruluş, kendi yasası veya diğer yasalardaki hükümleri ileri sürerek bilgi-belge vermekten kaçınamayacakmış…

Ve devletin gizli bilgi ve belgelerine verenlere koruma…
Bilgi-belge vermek durumunda kalanların ilerde yargılanmayacaklarına ilişkin yasal güvence vermek için de teklife "Bu Kanunda MİT'e verilen görev ve yetkiler çerçevesinde yapılan her türlü talep öncelikli olarak yerine getirilir, bu talepleri yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu doğmaz" hükmü konulmuş…
 

Ve MİT Yasası’na özel statü; mevcut kanunlardan daha üstün…

Teklifte yer alan "Bu Kanun ile diğer kanunlarda aynı konuyu düzenleyen farklı hükümler bulunması halinde bu Kanun hükümleri uygulanır" hükmüne göre kişisel verileri, özel hayatın gizliliğini ve iletişim özgürlüğünü koruyan diğer kanunlardaki hükümler MİT Kanunu karşısında geçersiz olacakmış.


Türk Milleti artık güvende olmayacak…

Teklifle ayrıca MİT'e "tüzel kişilik" kurma yetkisi de veriliyor. Teklifle "İstihbari faaliyetler için görevlendirilenlerin kimliklerini değiştirebilir, kimliğin gizlenmesi için her türlü önlemi alabilir, tüzel kişilikler kurabilir. Kimliğin oluşturulması veya tüzel kişiliğin kurulması ve devam ettirilmesi için zorunlu olması durumunda gerekli belge, kayıt ve dokümanlar ile araç ve gereçler hazırlanabilir, değiştirilebilir ve kullanılabilir" hükmü yer alıyor.

Buna göre MİT teşkilat bağlantısını gizleyerek, yani sahte dernek, vakıf, sendika, şirket vs. kurabilecek. Bunları kurarken sahte evrak da üretebilecek…

Peki, isteyen istediği hakkında sahte belge düzenleyip başını belaya sokarsa kim kurtaracak?
Kimse!
Herkes kaderiyle başa başa demektir bu…

Bu teklif yasalaşırsa…
Bu yasa Cumhurbaşkanı tarafından onanırsa…
Anayasa Mahkemesi iptal etmez ise…

Bir soru soracağız, o da şu;
MİT arşivleri İsrail’in elinde mi?
Bu arşivlerin verilmesini Başbakan mı istedi?

Neden mi sordum bu soruyu…
Sebebi şu;
Kamuoyunda “bavulcu” olarak bilinen( Gerçek olup olmadığı hala tartışılan Askeri belgeleri bavul içinde savcılığa taşıdığı için…) Mehmet Baransu’nun şu son iddiası önemli, dikkatlerden kaçmamalı; “MİT arşivlerini MOSSAD’a açtı”…
İşte o haber:
Başbakan Erdoğan’ın bu açıklamasına twitter’dan cevap veren Baransu, “Sayın Başbakan iki cambaz bir ipte oynamaz, hatırlatayım size. Öyle böcek diyerek olayı sulandırmayın Gerçeği siz de benim gibi biliyorsunuz…
Sayın Başbakan, bugün anladım ki sizden daha iyi MİT’i biliyorum. MİT arşivlerini MOSSAD’a açmıştı. Böceğe değil MOSSAD ajanlarına bak.
Bu ülke cambazın kim olduğunu da öğrenecek. Cambazları da. Sayın Başbakan siz de çok iyi bildiklerinizi öğreneceksiniz. Sayın Başbakan ben eli silah tutanlardan korkmadım. Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan’dan korkacağımı zannediyorsanız yanılıyorsunuz” dedi.

Eğer ki bu haber doğruysa, o zaman şöyle düşünmeli; İsrail MİT eliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde devlet oluyormuş gibi…

Öyle ya devletin gizli arşivlerini İsrail’e veren bir zihniyet, yeni MİT yasasıyla daha neler vermez ki…


Erdal Sarızeybek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder